Lokalt og regionalt klima

Klimaendringene er globale, men utslagene vil variere mye fra sted til sted og gjennom ulike årstider. Noen områder får økt oppvarming om vinteren, andre om sommeren. Noen steder blir våtere, andre tørrere, og de fleste områder vil bli utsatt for mer ekstremvær.

For å kunne forstå og forutsi utviklingen av klimaendringer, analyseres målinger gjort via satellitter og via innretninger på land og på hav.  Ved bruk av fysiske modeller, gjøres det beregninger med høy romlig nøyaktighet. Vi har særlig søkelys på klimaendringene i Nord-Atlanteren og i Arktis. Målet er å skape en bedre forståelse av hvilke faktorer som påvirker klimaet, og mer presis varsling av klimautvikling. Vi forsker også på såkalte fjernvirkninger, det vil si sammenhenger mellom klimaendringer i regioner som er langt fra hverandre. Et eksempel på dette de konsekvensene klimautviklingen i Arktis får for klimautviklingen på det tibetanske platået.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lasse H. Pettersson
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Lingling Suo
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yiguo Wang
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stephen Outten
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Max-Planck-Institute for Meteorology
Prosjektleder ved Nansensenteret: Helene R. Langehaug
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Victoria Miles
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Trond Mohn stiftelse
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon