Avsluttede prosjekt

Avsluttede forskningsprosjekt med sluttdato tilbake til og med 2018 er listet under.

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Plymouth Marine Laboratory
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Havforskningsinstituttet
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Stein Sandven
Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: Delft University of Technology
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov
Oppdragsgiver: Ministry of Regional Development and EU Funds, Republic of Croatia
Prosjekteier: University of Split
Prosjektleder ved Nansensenteret: Antonio Bonaduce
Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nordic e-Infrastructure Collaboration
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yanchun He
1 2 3 8