Einar Ólason

forskningsleder, seniorforsker

Einar Ólason tok sin doktorgrad i oseanografi ved University of Hamburg, Tyskland i 2012. Han jobbet med modellering av landfast is i Karahavet. Siden 2020 har han ledet Sjøismodelleringsgruppen ved Nansensenteret.

Ólason forsker på sjøisens fysikk og dens numeriske modellering. Modellering  av isens bevegelser og samspillet mellom hav og atmosfære gjennom isen har betydning for både navigasjon i og ved isen og for å forstå klima og klimaendringer i Arktis. Ólason er opptatt av  å fremme forståelsen av sjøis, gjennom numerisk modellering. Han er også opptatt av utviklingen av det arktiske isdekket, og hvordan sjøis påvirker havet og atmosfæren ettersom den regulerer både bevegelse og varmeflukser mellom de to.

Ólason bidrar til sjøisforskning både fra et modellerings- og observasjonsperspektiv. Han har produsert sin egen sjøismodell og deltatt i utvikling av  jordsystemmodellen ICON ved Max Planck Institute for Meteorology. Han sluttet seg til Sjøismodellerings-gruppen ved Nansensenteret fordi han ble inspirert av innsatsen for å utvikle sjøismodellen neXtSIM. Denne modellen bruker en ny og innovativ tilnærming til sjøisens mekanikkmodellering.

  • Modellering
  • Sjøis