Nansensenteret

Nansensenteret er et norsk miljøinstitutt, organisert som en uavhengig stiftelse. Vår kjerneaktivitet er forskning og utviklingsarbeid rettet mot fysiske og biologiske forhold i våre nære havområder, i Arktis og globalt. I forskningsarbeidet bruker vi data fra direkte målinger og målinger fra satellitter, og avanserte modeller og metoder for å forstå og varsle endringer i det marine miljø og klima.

Om oss

Vi forsker på hav, sjøis og atmosfæriske forhold i Nord-Atlanteren og i Arktis, og sammenhenger med globale klimaendringer, og har som mål å levere banebrytende resultater innen klima- og miljøforskning.

Nansensenterets visjon er å være banebrytende innen miljø- og klimaforskning. Vi har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, og har initiert etablering av fem internasjonale Nansensentere for å fremme internasjonal kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling. Gjennom aktivitetene våre skal næringsliv, offentlig sektor og andre interesserte få tilgang til relevante og fritt tilgjengelige forskningstjenester av høy internasjonal kvalitet. Vi bidrar videre til forskeropplæring gjennom veiledning og kurs, gjesteforskerutveksling, og gjennom ansettelse av doktorgradsstipendiater og unge forskere.

Senteret er prosjektfinansiert via nasjonalt og internasjonale forskningsråd, romfartsorganisasjoner og etater, Europakommisjonen og private forskingsfond, og mottar grunnbevilgning fra Klima- og Miljødepartementet.

Nansensenteret ble etablert i Bergen i 1986, og har i dag rundt 70 medarbeidere fra mer enn 20 forskjellige land.

Vår strategi

Vi har utformet en virksomhetsstrategi for perioden 2023 til 2028, som angir de satsinger vi mener er best egnet til å ivareta vårt samfunnsoppdrag og til å nå våre mål.

Strategien ligger her.

Årsrapporter

I årsrapportene våre kan du lese om aktiviteter som har funnet sted i løpet av året som gikk, og høydepunkter innen vår forskning.

Årsrapportene våre ligger her.

Kontakt oss

 

Besøksadresse:          Jahnebakken 3, 5007 Bergen

Postadresse:               Jahnebakken 3, 5007 Bergen

Sentralbord:               +47 55 20 58 00

E-post:                        

Fakturaadresse: