Hav

Ved å ta opp og omfordele varme og karbondioksid spiller havet en avgjørende rolle for klimaet på Jorda. Mer enn to tredjedeler av Jorda er dekket av hav, og de norske havområdene er seks ganger større enn landarealet vårt. Havet gir oss mat og energi, det er vår viktigste transportåre.