Vind og bølger

Våre nære havområder er kjent for kraftige stormer og ekstreme værforhold. Kunnskap om vind- og bølgeforhold er svært derfor viktig for sikkerheten til sjøs.

Vind og bølger kan utgjøre stor fare for menneskelig aktivitet knyttet til havet. Å redusere risikoen har stor betydning for marine aktører. Vi analyserer hendelser med ekstrem vind over havet og bruker blant annet data fra satellitter og beregningsmodeller med høy oppløsning. Ved hjelp av bedre observasjoner og mer nøyaktige beregninger kan vi styrke mange fagfelt. Planlegging og optimalisering av energiproduksjon i nye havvindparker vil ha nytte av slike analyser. Informasjon om hyppighet og sannsynlighet for ekstreme vindsituasjoner er også av interesse for forsikringssektoren. Gjennom å beregne hvordan vind- og bølgeforhold vil utvikle seg, kan vi bidra til bedre forvaltning av våre fiskeriressurser. Beregningene vi gjør inngår i EU sitt jordobservasjonsprogram Copernicus, og har en rekke brukere og anvendelsesområder.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Antonio Bonaduce.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: European Space Agency
Prosjekteier: IFREMER
Prosjektleder ved Nansensenteret: Johnny A. Johannessen