Hav og sjøis

Nansensenteret er en sentral leverandør av havmodell-baserte simuleringer av dynamiske forhold i havet. Modellene benyttes av nasjonale og internasjonale aktører som produserer varslingstjenester og annen kvalitetssikret informasjon om tilstanden i havet.

Sjøisvarslene gir informasjon om tilstedeværelse og utstrekning av råker, sjøisdekke, isens tykkelse og bevegelser.  Varslene forbedres stadig for å  kunne tilby mer pålitelige data om farbare ruter i nordlige havområder. Våre modellsystemer og varsler benyttes også som grunnlag for rapporter om havtilstanden. Varslene er til nytte for utvikling av ulike havnæringer, i konsekvensanalyser og ved vurdering av fremtidige miljøtilpasninger.

Det meste av vår forsking er allment tilgjengelig. Ønsker du tilgang til produkt, data eller mer informasjon om vår forskning? Kontakt aktuell forskningsgruppe for mer informasjon.