Varsling av forhold i havet

Forholdene i havet måles gjennom innhenting av fysiske data om havstrømmer, temperatur, saltholdighet, havoverflatens høyde og sjøis-tilstand. Slike data er viktig for både forskning og andre sektorer, som kunnskapsbasert og bærekraftig havforvaltning. Dataene må bearbeides før de kan omsettes til korrekt informasjon.

Ved Nansensenteret har vi utviklet dataassimilerings-systemet TOPAZ som er basert på havmodellen HYCOM, økosystem modellen ECOSMO, sjøismodellen CICE og Ensemble Kalman Filter- assimilasjonsmetoden, som også er utviklet ved Nansensenteret.

TOPAZ  benyttes ved produksjon av datasett for Copernicus’ marine tjenester. Denne tjenesten gir fri tilgang til alle som ønsker informasjon om havtilstanden i Nord-Atlanteren og Arktis. Tjenesten produserer varsler om nærmeste framtid, og havinformasjon om de siste 30 årene, såkalte reanalyser.

Vi bruker modellversjoner med høy oppløsning til å  gi mer detaljert informasjon, og varsler for mindre regioner, avhengig av behov. Vår havmodell er testet og evaluert gjennom bruk i bl.a. Barentshavet, Mexicogolfen, Sør-Kinahavet og Agulhas-regionen.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Annette Samuelsen.

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som viser analyse og varsling av havtilstanden i nordområdene og Arktis, gå til Copernicus

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som viser analyse og varsling av tidevann i nordområdene og Arktis, gå til Copernicus