Klima

Nansensenteret er en sentral leverandør av produkter og tjenester til bruk i klima- og miljøforskning. Vi utvikler modellsystemer og produserer varsler som brukes av nasjonale og internasjonale aktører. Våre leveranser er viktige bidrag til klimarapporter, tilstandsrapporter og varslingstjenester, og kan benyttes som grunnlag for fremtidige miljøtilpasninger innen de fleste samfunnsområder.

Det meste av vår forsking er allment tilgjengelig. Ønsker du tilgang til produkt, data eller mer informasjon om vår forskning? Kontakt aktuell forskningsgruppe for mer informasjon.