Fortidsklima

Klimamodeller kan brukes til å lage rekonstruksjoner og studier av hvordan klimaet var før i tiden.

For å gjøre modellene så pålitelig som mulig, benyttes dataassimilering, en metode for overføring av observasjoner av diverse variabler inn i matematiske modeller.

Vi lager reanalyser – rekonstruksjoner – av tidligere tiders klimatiske forhold. Pågående reanalyser vil kunne gi informasjon om klimaet 1000 år tilbake i tid. I tillegg til data fra satellitter og direkte målinger i nyere tid, brukes data fra kjerneprøver, tre-ringer, pollen og plankton-avsetninger. Slike tilbakeblikk i tid hjelper oss å forstå naturlige klimavariasjoner og å finne andre påvirkningsfaktorer. Reanalyser kan også benyttes til forbedring av klimamodeller, som igjen vil bedre kvaliteten på klimafremskrivninger.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Programvare

For tilgang til NorCPM, et verktøy for å lage klimavarsler og reanalyser, gå til NorCPM-infosiden for informasjon. Alle koder for å kjøre systemet er tilgjengelig på GitHub. Tilgangen er privat, så be om en konto for å få tilgang.