Analyseverktøy og modeller

Vitenskapelig programvare av høy kvalitet er avgjørende for gjennomføring av moderne forskning. Å utvikle programvare som er anvendbar, lett å oppdatere og godt dokumentert, er en stadig viktigere del av moderne vitenskap. Dette er av særlig betydning i store samarbeidsprosjekter. Forskningsprogramvare kan ikke lenger være skreddersydd av og for den enkelte forsker,  men må kunne ha bred anvendelse innenfor det vitenskapelige miljøet og samfunnet for øvrig.

Det meste av vår forsking er allment tilgjengelig. Ønsker du tilgang til produkt, data eller mer informasjon om vår forskning? Kontakt aktuell forskningsgruppe for mer informasjon.