Prosesserings­­verktøy for satellittdata

Ved Nansensenteret er det utviklet prosesseringsverktøy for jordobservasjonsdata fra forskjellige satellittsensorer, data fra målinger på overflaten eller i havet, og data fra våre modeller.

Verktøyet, GeoSPaaS – geospatial data management service, gjør det mulig å laste ned, prosessere, utforske, visualisere og hente ut data. GeoSPaaS videreutvikles nå for presentasjon via en nettportal, og skal være fritt tilgjengelig og brukervennlig.

Vi har også utviklet Nansat, en forskervennlig Python-verktøykasse for behandling av 2-dimensjonale data fra satellitter, modeller og direkte observasjoner. Hovedmålet til Nansat er å legge til rette for enkel utvikling og testing av vitenskapelige algoritmer, enkel analyse av geospatiale data og effektiv operasjonell behandling.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Antonio Bonaduce.

Programvare

For tilgang til GeoSPaaS, et verktøy for nedlasting, prosessering, studier, visualisering og uttrekk av satellittdata, gå til GitHub

Programvare

For tilgang til Nansat, et verktøy for å for å behandle 2-dimensjonale data fra satellitter, modeller og direkte observasjoner, gå til Nansat-nettsiden