Forskningsdata

Gjennom våre forskningsprosjekt innhentes, analyseres og produseres store mengder forskningsdata. For at disse skal kunne brukes og være til nytte for samfunnet rundt oss, må forskningsdataene tilrettelegges, samles og visualiseres. Dataene gjøres også tilgjengelig gjennom nasjonale og internasjonale dataportaler og -tjenester.

Tilrettelegging av data innebærer å legge dem på et standardformat, som gir informasjon om dataenes opprinnelse, innhold og struktur. Gjennom samlokalisering og visualisering av data vil forskningsresultater bli presentert på en lettfattelig måte i form av bl.a. bilder, grafer og animasjoner.

Det meste av vår forsking er allment tilgjengelig. Ønsker du tilgang til produkt, data eller mer informasjon om vår forskning? Kontakt aktuell forskningsgruppe for mer informasjon.