Tilgang til data

Gjennom vår forskning produseres store mengder data. Disse skal være allment tilgjengelige, og inneholde informasjon om datasettene. Datakataloger og -portaler er svært nyttig til dette formålet.

Nansensenteret har utviklet en egen dataportal kalt Integrated Arctic Observation System – Der samles og lagres arktiske data fra over 40 institusjoner som henter inn data fra nordområdene. I iAOS-portalen ligger over 500 datasett fritt tilgjengelig, fra satellittdata til in-situ målinger av saltinnholdet i havvann, målt fra fra havoverflaten til havbunnen.

For å kunne samle arktiske data fra EU-prosjekt INTAROS på ett sted, har Nansensenteret opprettet en egen datakatalog som også er åpent tilgjengelig. Katalogen inneholder beskrivelser av mer enn 150 innsamlede, avledede og beregnede datasett, etter bidrag fra 38 organisasjoner. Hoveddelen av datasettene er innhentet fra Polhavet og landområdene rundt.

Nansensenteret er også vert for en THREDDS-dataserver, som gir forskerne tilgang til flere typer data. Her finner man blant annet fritt tilgjengelige in-situ data fra havet og satellittdata – alt etter hvilke data forskerne innhentet.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Torill Hamre.

Datasett

For tilgang til observasjonsdata og avledete produkter som viser satellittdata og in-situ data fra Polhavet, gå til iAOS portal

Datasett

For tilgang til observasjonsdata og avledete produkter som er en stor samling av data fra Polhavet og landområdene rundt, gå til INTAROS-datakatalog

Datasett

For tilgang til observasjonsdata og avledete produkter som er mange forskjellige data fra nordområdene, gå til THREDDS