Klima og miljø

Klima- og miljøendringene har fått en stadig større plass i samfunnet og er trolig vår generasjons største utfordring. Vi arbeider vi med å øke kunnskapen om dette, og utarbeider varsler for endringer i det marine miljø og klima, med særlig vekt på Nord-Atlanteren og Arktis