Globalt klima

Det globale klimaet er i endring. Å forstå hvilke endringer som har funnet sted, hvilke endringer som pågår, og sannsynlige endringer fremover, har stor betydning for hvordan vi skal forholde oss til klodens biologiske mangfold og for menneskeheten.

På Nansensenteret studeres både naturlige og menneskeskapte endringer i klima, og hvilke effekter disse har på miljø og samfunn. Vi bruker data fra målinger og klimamodeller til å identifisere klimaendringer og deres årsaker. Det utvikles varsler for hvordan klimaet vil endre seg, fra måneder til år frem i tid. Ulike utslippssenarioer benyttes for å se hvordan forskjellige tiltak kan bidra til å begrense klimaendringene.  Klimavarsler inngår også i kunnskapsgrunnlaget for hvilke samfunnsmessige tilpasninger som blir nødvendige som følge av fremtidige endringer.

Gjennom arbeidet med utvikling av den norske jordsystemmodellen NorESM, bidrar vi til bedre klimaprognoser. Prognosene blir blant annet brukt i FN sine klimarapporter. Internasjonale klimaavtaler er inngått, og viktige klimatiltak har blitt iverksatt. For å forstå fremtidig klimautvikling, er det av stor betydning å lære av fortidens klima. Gjennom reanalyser rekonstrueres hvordan klimaet har vært, og bedrer forståelsen av hvilke faktorer som påvirker det globale klimaet.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet via Bjerknessenteret
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yiguo Wang
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Meteorologisk institutt
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Trond Mohn stiftelse
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: NORCE
Prosjektleder ved Nansensenteret: François Counillon
Oppdragsgiver: NordForsk
Prosjekteier: Nordic e-Infrastructure Collaboration
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yanchun He