Antonio Bonaduce

forskningsleder, seniorforsker

Antonio Bonaduce leder Hav- og sjøis-fjernmåling-gruppen. Han tok sin doktorgrad ved University of Bologna, Italia i 2012. Studiet handlet om havnivå-klimavariasjoner.

Bonaduce har 15 års erfaring innen forskning på havnivå og satellitt-basert fjernmåling i oseanografi. Økt kunnskap om havet, og hvordan havnivået varierer over tid er viktig for samfunnet; Dette gjelder særlig mennesker bosatt ved kysten, og muligheter til å innrette seg på endrete forhold i fremtiden. Han forsker på variasjoner i havnivået gjennom bruk av forskjellige verktøy, som observasjonsdata (både in-situ og fjernmåling), havsirkulasjons- og bølgemodeller og hav-reanalyser. Han utvikler i tillegg rekonstruksjoner fra fortiden ved å kombinere satellitt-høydemåling og in-situ data. Han gjennomfører også studier av gjennomsnittlig havnivå (globalt og regionalt) og studerer bidragene fra masse og tetthet (påvirket av temperatur og saltholdighet) for å undersøke havnivå tilstand. Han leder for tiden et strategisk initiativ for å etablere en enhet for havnivå-forskning ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Norge. Hans forskningsinteresser omfatter også studier av fysiske og biologiske egenskaper fremkalt av mesoskala-virvler i havet.

  • Hav
  • Klima
  • Satellittmålinger