Johnny A. Johannessen

leder forskningskoordinering, seniorforsker

Johnny A. Johannessen har en PhD i oseanografi fra Universitetet i Bergen i 1997.

Johannessen studerer mesoskala prosesser og havdynamikk ved bruk av satellitt data, i havet målinger og modell felt.

Johannessen inngår i senterets ledergruppe og leder koordineringsavdelingens ansvarsområder:

  • Utlysninger – oversikt og informasjon, koordinering og kvalitetssikring av forskningssøknader
  • Overordnet oppfølging og rapportering til off. myndigheter
  • Kontakt og oppfølging m/aktuelle direktorat og departement
  • Dialog med interesseorganisasjon
  • Dialog og oppfølging m/ De internasjonale Nansensentrene
  • Forskningsstøtte
  • Hav
  • Klima
  • Satellittmålinger
  • Sjøis