Sjøis

Våre nordligste havområder er dekket av is. Sjøisen spiller en viktig rolle i klimaet ved at isen reflekterer sollys tilbake i verdensrommet, og hindrer utveksling av varme, fuktighet og gasser mellom havet og atmosfæren. De siste tiårene har utbredelsen av isen gått sterkt tilbake. Det gjør Arktis mer tilgjengelig for menneskelig aktivitet, men øker også presset på et sårbart økosystem.