Lyd som måleinstrument

Polhavet – vannmassene under sjøisen i Arktis – er et av de minst utforskede områdene i verden. Det er både tids- og kostnadskrevende å gjøre målinger i dette ugjestmilde farvannet. En teknikk som muliggjør datainnhenting i disse områdene, er å gjøre målinger ved bruk av lyd. Lyd kan bre seg over store distanser i havet og kan registreres flere tusen kilometer unna kilden. Dette gjør lydbølger til et verdifullt verktøy.

Polhavet er større enn Europa og flere tusen meter dypt. Det er dekket av metertykk is om vinteren, mens stadig større områder åpnes opp om somrene. Polhavet er krevende å utforske, siden det er et stort område langt fra folk og vanskelig tilgjengelig. Nansensenteret bruker lyd til å ta temperaturen på Polhavet. Ved hjelp av høyttalere forankret i vannsøylen sender vi lyd flere tusen kilometer over Polhavet. Reisetiden gir oss farten til lyden, som vi igjen kan bruke til å beregne temperaturen i vannet som lyden har gått gjennom. Også havstrømmer og mindre bevegelser i vannet kan forskes på ved hjelp av lyd. Lyd kan ikke bare brukes som verktøy til å måle forhold i havet, med også til å samle inn data fra installasjoner på havbunnen eller instrument som driver i vannsøylen. Ved å sende ut lyd fra høyttalere i kjente posisjoner under isen, kan vi beregne posisjonen til ulike instrumenter som beveger seg under isen, som f.eks. glidere og drivbøyer. Dermed vet vi hvor data har vært innhentet, også i perioder hvor sjøisen har gjort at måleinstrumentene ikke har kunnet gå til overflaten for å hente GPS posisjon fra satellitter.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Hanne Sagen.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen