Digitalisering

Digitale teknologier gjør det mulig å drive forskning på helt nye måter. Vi videreutvikler og tilpasser innovative teknologier og verktøy for å samle inn detaljerte observasjoner av miljøet i havet, analysere store mengder satellittdata, utvikle digitale tvillinger og forbedre modeller. Dataproduktene våre forvaltes, visualiseres og formidles gjennom effektive løsninger som bygger på etablerte standarder.