Utstyr over havet. Foto: Espen Storheim / Nansensenteret

Observasjons­­systemer i havet

Med moderne teknologier for målinger og kommunikasjon i havet kan vi samle inn et omfattende datamateriale, for å kunne forstå prosesser og endringer over tid. Ved å ta i bruk nye og innovative sensorer, kommunikasjons- og lagringsløsninger, bygger vi vi gjennom internasjonalt samarbeid, fremtidens observasjonssystemer for Arktis og andre havområder.

For å bedre forståelsen av viktige prosesser i havet, utvikler vi og tar i bruk avanserte undervanns-observasjonssystemer ved bruk av moderne teknologi.  Datainnsamling gjøres ved hjelp av både tradisjonelle målemetoder og spesialtilpassede akustiske instrumenter, for å observere viktige havforhold som temperatur, saltholdighet og strøm. Videre utvikler vi metoder og verktøy for å måle, prosessere, trekke ut og presentere data som er hentet inn fra disse systemene. Videre utvikles modeller til forskjellige bruksområder.

Gjennom ulike forskningsprosjekter de siste 20 årene er det utført en rekke forskningstokt i islagte deler av Arktis. Via disse toktene har vi bygget opp en omfattende kompetanse på innsamling og analyse av akustiske målinger, gjennomført under isen i Arktis. Denne erfaringen og kompetansen kan anvendes i andre havområder og kystsoner.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Hanne Sagen.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Bergen
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen