Karriere

Som ansatt på Nansensenteret blir du del av en gruppe høyt kvalifiserte medarbeidere i et internasjonalt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr forskerkvalifisering av høy kvalitet, og deltakelse i et utstrakt forskningssamarbeid med høykompetente forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraftig arbeidsliv

Nansensenteret skal være en attraktiv arbeidsplass for eksisterende og fremtidige medarbeidere.

I vår arbeidsgiverpolitikk inngår blant annet regulert arbeidstid og fleksitidsordning, gode pensjonsordninger og tilrettelegging av karriere for småbarnsforeldre. Vi arbeider kontinuerlig for å tilby et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og er opptatt av å fremme en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv. Det er en målsetting at et flertall av våre forskere er ansatt i faste stillinger.

Å sikre mangfold, inkludering og likestilling er viktig for oss. Vi har utarbeidet en strategi for likestilling og ikke-diskriminering, og vedtatt en egen handlingsplan for å øke andelen kvinnelige forskere.

Ledige stillinger

Fin din nye jobb her! På Jobbnorge lyser vi jevnlig ut stillinger for forskere og administrativt ansatte.

Forskeropplæring – studenter

Vi bidrar til forskeropplæring gjennom ulike aktiviteter rettet mot studenter og unge forskere. Våre forskere er veiledere for studenter på ulike nivå, vi holder kurs og arrangerer sommerskoler, og ansetter doktorgradsstipendiater.

Les mer her.