Forskeropplæring

Nansensenteret bidrar til forskeropplæring gjennom ulike aktiviteter rettet mot studenter og unge forskere.

Studenter

Som student har du mulighet til å bli veiledet av våre forskere. Veiledning skjer på alle utdanningsnivå, fra bachelor til PhD, innen fagområder som omfattes av vår forskning. Vi vil også kunne bidra til oppgavesamarbeid. Ta gjerne kontakt via e-post om du er interessert.

Vi arrangerer årlige forskerskoler på PhD-nivå i form av tematiske sommer- eller vinterskoler. På disse samlingene møtes studenter og unge forskere fra hele verden. Forskerskolene har oftest en ukes varighet, og har tidligere har vært organisert på Svalbard, på kystvaktskipet KV Svalbard, og ved andre lokasjoner i inn- og utland. Nansensenterets forskere holder kurs i dataassimilering ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen, som også er åpent for andre enn instituttets studenter. Informasjon om sommerskoler og kurs vil bli annonsert på nettsiden.

Det er også lagt til rette for utveksling av forskere, PhD-kandidater og studenter mellom de internasjonale Nansensentrene og Nansensenteret, finansiert gjennom et Nansen Fellowship-program via Stiftelsen Nansen Scientific Society

Forskningsassistenter

Vi lyser ut deltidsstillinger som forskningsassistenter, beregnet for studenter på bachelor- og masternivå, hvor arbeidsoppgavene knytter seg til gjennomføring av pågående forskningsprosjekt. Stillingene er av kortere eller lengre varighet, har ulik stillingsprosent, og vil bli annonsert via vår nettside.

Doktorgradsstipendiater

Doktorgradsstudenter kan ha arbeidssted ved forskningsinstitutt. I forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekt blir det regelmessig etablert og lyst ut ledige stillinger for doktorgradsstipendiater ved Nansensenteret, hvor våre erfarne forskere står for opplæringen. Ved ansettelse i en stipendiatstilling hos oss vil Universitetet i Bergen være den gradsgivende institusjonen.

Kurs og undervisning

Vi har for tiden ingen undervisningsaktiviteter som er klare for påmelding.

Nye tilbud vil bli publisert her.

Aktiviteter