Banebrytende klima- og miljøforskning

På Nansensenteret forsker vi på hav, sjøis og atmosfæriske forhold i Nord-Atlanteren og i Arktis, og sammenhenger med globale klima- og miljøendringer.

Arrangement

Vi inviterer til forskningsfaglige arrangement, møter og foredrag, som vil være åpne for alle eller rettet mot en bestemt krets personer.

Forskeropplæring

Nansensenteret bidrar til forskeropplæring gjennom ulike aktiviteter rettet mot studenter og unge forskere.