Modeller

For å frembringe pålitelige resultater innen klima- og miljøforskning utvikler vi avanserte metoder og verktøy, herunder forskjellige modellsystemer.  Disse modellene er store avanserte dataprogrammer, som ut fra målinger og kjente sammenhenger (fysiske, kjemiske og biologiske) brukes til å beregne hvordan jordsystemtilstanden er; diagnose – eller vil bli; prognose. Vi har modeller for beregning av forhold i hav, sjøis, atmosfære og klima. Vi utvikler egne modeller og bidrar også til modellutvikling i større samarbeid. Våre forskere har spisskompetanse i bruk av dataassimilering og kunstig intelligens til forbedring av modeller – og til å utarbeide varslene som produseres gjennom modellene.