Sjøismodeller

Et banebrytende arbeid på Nansensenteret er utviklingen av en unik sjøismodell, som gjenskaper prosesser som dannelse av råker og såkalte skrugarder i isen. Modellen brukes både i operasjonelle tjenester og til mer tradisjonell forskning.

Vår egenutviklete sjøismodell «neXtSIM», som betyr «next-generation sea-ice model», er unik på flere måter. I hovedsak skiller håndteringen av sjøis-reologien vår modell fra lignende modeller. Reologi er studiet av hvordan faste stoffer deformeres og beveger seg. Modellen bruker fysikk og matematikk som beskriver hvordan krefter virker på fast fjell, såkalt bergfrakturdynamikk. Forskere i Frankrike, Tyskland og Storbritannia bidrar til modellutviklingen.

Vi bruker «neXtSIM» til å produsere varsler som er allment tilgjengelig gjennom Copernicus’ marine tjenester, og til å forske på endringer i sjøisen i arktiske strøk. Ved tilgjengeliggjøring av sjøis-varsler bidrar vi til å styrke sikkerheten i nordlige havområder. Her kan sjøis være en sikkerhetsrisiko for skipstrafikk, og andre aktiviteter på havet. Vi bruker også modellen til å se på hvilke effekter stormer har på sjøis, og hvordan den sprekker opp under ulike forhold. Videre ser vi på hva som bestemmer utbredelse av sjøis, og dens tilbakegang de siste tiårene.

Det pågår også studier av kobling mellom «neXtSIM» og TOPAZ-systemet, for optimalisering av videre sjøis-varsling.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Einar Ólason.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Yiguo Wang
Oppdragsgiver: Schmidt Futures
Prosjekteier: French National Centre for Scientific Research
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Mercator Ocean International
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Norsk Romsenter
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Anton Korosov