Sjøis-varsler

Sjøisen i Polhavet påvirker både dyreliv og menneskelige aktiviteter i regionen. Vi har utviklet to modellverktøy som produserer varsler for Arktis og Nord-Atlanteren, TOPAZ og neXtSIM-F.

TOPAZ kan benyttes til varsling om både sjøis og havforhold, mens neXtSIM-F, basert på neXtSIM-modellen, bare benyttes til sjøisvarsling. Vi produserer daglige varsler som gjelder ni dager frem i tid. Ved å inkludere data fra satellitter og værvarslingsmodeller i beregningsprosessene, blir varslene mer presise.

Varslene gir en situasjonsforståelse som kan danne grunnlag for beregning av fremtidige forhold i Arktis, som sjøis-utbredelse, – type, – drift og – tykkelse, samt snødybden på sjøisen. Ved siden av de ordinære varslene som er tilgjengelig via Copernicus’ marine tjenester, kan vi produsere mer detaljerte varsler for mindre geografiske områder, avhengig av behov.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Einar Ólason.

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som viser analyse og varsling av sjøis i nordområdene og Arktis fra neXtSIM, gå til Copernicus

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som viser analyse og varsling av havtilstanden i nordområdene og Arktis fra TOPAZ, gå til Copernicus