Sjøismodeller

Sjøisdata er av stor betydning for sikker ferdsel i arktiske regioner. Ved Nansensenteret er det utviklet to verktøy som benyttes til å varsle endringer sjøisen i nær framtid for Nord-Atlanteren og Arktis; dataassimilasjonssystemet TOPAZ og sjøismodellen neXtSIM.

TOPAZ dekker store havområder mens neXtSIM er en ismodell som bruker avanserte metoder for å simulere viktige prosesser som oppsprekking av is og overgangssonen mellom tett sjøis og åpent vann. Begge modellene benyttes i Copernicus’ marine tjenester. I fremtiden vil vi koble neXtSIM sammen med TOPAZ slik at vi kan tilby et kombinert varslingssystem som bringer sammen de beste egenskapene fra de to systemene. Ved siden av de vanlige varslene tilgjengelig gjennom Copernicus’ marine tjenester, kan vi gi mer detaljerte varsler for spesielle områder etter behov.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Einar Ólason.