Laurent Bertino

forskningsleder, seniorforsker

Laurent Bertino har sin utdannelse innen anvendt matematikk, og har 20 års erfaring innen dataassimilering og havmodellering, og forskjellig andre modeller. Han tok doktorgrad i geostatistikk ved Ecole des Mines de Paris, Frankrike i 2001, og leder nå Dataassimileringsgruppen ved Nansensenteret.

Bertino utvikler og forbedrer måter å gjenskape og forutsi forholdene i havet, med særlig fokus på Arktis. Hans nåværende interesser er samspill mellom dataassimilering og maskinlæring, samt overvåking og varsling av sjøis og isfjell. Han bruker sin ekspertise innen sekvensielle dataassimileringsmetoder, som Ensemble Kalman Filter.

Numeriske modellsimuleringer er hypotetiske utfall av dynamikken i et system, men stemmer vanligvis ikke overens med virkeligheten. Dataassimileringsteknikker holder disse simuleringene på rett spor ved å inkludere en regelmessig flyt av data fra satellitter og in-situ sensorer. Dataassimilering kan korrigere beregnet posisjon av iskanten eller havvirvler, som  gjør det mulig å legge til rette for svært godt fungerende numeriske varsler. Et eksempel på arbeidet er utvikling og drift av TOPAZ et sjøis- og havvarslingssystem som også kan produsere varsler om primærproduksjon i havet. TOPAZ ble ført presentert i januar 2003, og er senere inkludert i de europeiske tjenestene som leverer operasjonelle oseanografidata; Copernicus Marine Service.

Bertino har ledet flere prosjekter hvor ensemble-dataassimileringsmetoder har vært benyttet i andre fagdisipliner, for eksempel til beregning av jordfuktighet, snømangel og transport av vulkansk aske. Han har ledet to europeiske prosjekt med fokus på sjøisvarsling og samspillet mellom bølger og sjøis, og ledet næringslivsinitierte modelleringsstudier i Sør-Kinahavet,Mexicogulfen,og i Barents- og Karahavet. Formålet med studiene var blant annet å evaluere konsekvensene av orkaner og evaluere konstruksjonskriterier for offshore-installasjoner.

  • Dataassimilering
  • Varslinger