Yiguo Wang

seniorforsker

Yiguo Wang tok sin doktorgrad ved Ecole Polytechnique de Paris, Frankrike i 2013. Han arbeidet med å assimilere Lidar-observasjoner for å forbedre luftkvalitetsprognoser.

Wang forsker på klimavarsling og er opptatt av både fortidig og fremtidig klima. For å studere fortidig klima jobber han med å rekonstruere klimaet for perioden 1850 og frem til i dag. En rekonstruksjon av det globale klimaet for en slik  periode vil være nyttig for å bedre forståelsen for klimaendringene og for å kunne gjøre et mer nøyaktig skille mellom menneskeskapte og naturlige årsaker. For å undersøke forhold i fremtiden deltar Wang i utviklingsteamet til Norwegian Earth System Model (NorESM) – et klimaprediksjonssystem som brukes for å forutsi de nære og fjerne endringer i vårt fremtidige klima. Et viktig verktøy  i hans arbeid  er metoder for dataassimilering og maskinlæring. Disse er nødvendige for å gjøre klimavarslingene mer presise og til nytte for klimatilpasning.

  • Dataassimilering
  • Klima
  • Varslinger