Helene R. Langehaug

prosjektmanager, seniorforsker

Helene R. Langehaug er utdannet oseanograf. Hun tok doktorgrad i fysisk oseanografi ved Universitet i Bergen i 2011, mens hun var ansatt ved Nansensenteret. Hennes forskningsfaglige bakgrunn er havsirkulasjon og vannmasser i Nord-Atlanteren og Det arktiske middelhav.

Fokusområder Langehaug har særlig interesse i er variabilitet og mekanismer i havet og å vurdere i hvilken grad dette er representert i globale klimamodeller og klimavarsel. Hovedmålet er å øke kvaliteten på klimavarsel i den Atlantiske-Arktiske regionen. Hun leder et forskningsområde i Bjerknes Climate Prediction Unit, som ser på treffsikkerheten til klimavarsler. Hun leder også havteamet under Bærekraftig matproduksjon i prosjektet Climate Futures.

  • Hav
  • Klima
  • Varslinger