Torill Hamre

forskningsleder, seniorforsker

Torill Hamre er en informatiker og leder Vitenskapelig dataforvaltningsgruppen ved Nansensenteret. Hun tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1995.

Hamres forskning har fokus på standard metadata og data formater, utvikling av datakataloger, dataportaler, og tjenester for analyse og visualisering av geografiske data. Dette innebærer utvikling av dataleveringskjeder i nært samarbeid med forskere som gjennomfører feltobservasjoner eller genererer produkter basert på observasjoner av miljø og klima. Dessuten tilbyr hun trening i FAIR dataforvaltning for yngre så vel som erfarne forskere.

  • Programvareutvikling