Vitenskapelig dataforvaltnings­­gruppen

Gruppens oppgave er å styrke senterets dataforvaltning, og sikre at FAIR-prinsippene overholdes gjennom å utvikle og tilgjengeliggjøre forskningsdata gjennom forskjellige tjenester og systemer.

FAIR-prinsippene er finnbarhet, tilgjengelighet, interoperabilitet og gjenbruksevne (findability, accessibility, interoperability, and reusability). Disse skal alltid følges når forskere håndterer data. Gruppen har ekspertise innen utvikling og etablering av tjenester og systemer. Målsettingen er å gjør det enkelt for forskere å følge prinsippene, og lett for brukere å finne data for egne formål. I tillegg støttes utviklingen av vitenskapelig programvare som produseres av øvrige forskere ved senteret.

Gruppen utvikler datakataloger og -portaler som gjør dataene tilgjengelige på en enkel måte, og utvikler visualiseringstjenester og programvarer for konvertering av filer til formater som gjør dataene enklere å bruke og gjenbruke.