François Counillon

forskningsleder, seniorforsker

François Counillon er klimaforsker og leder gruppen Klimadynamikk og -prediksjon ved Nansensenteret. Han tok sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen, som ansatt ved Nansensenteret, i 2008, og forsket på  å forbedre varsling av havstrømmer i Mexicogolfen. For tiden utvikler han klimavarsler som tetter gapet mellom værvarsler og langsiktige klimaendringsprognoser. Klimavarsler vil spille en viktig rolle for skadebegrensning og samfunnsmessige endringer som følge av klimaendringene.

Counillon har ekspertise innen oseanografi, klimadynamikk og dataassimilering. Han utvikler innovative løsninger for å forbedre klimavarsler, ved å bruke dataassimilering, modellering og kunstig intelligens. Sammen med senterets partnere på Bjerknessenteret leder han utviklingen av Norwegian Climate Prediction Model (NorCPM). NorCPM er vårt eneste nasjonale klimaprediksjonssystem og leverer månedlige prognoser og sesong-til-dekade-varsler til nasjonale og internasjonale prosjekter. Counillon leder også utviklingen av den første supermodellen for jordsystemmodellering, som kobler sammen ulike modeller interaktivt slik at deres systematiske feil kompenseres. Resultatet er en modell med overlegen ytelse. Tidligere utviklet teamet hans TOPAZ-systemet, som benyttes i senteret for marine prognoser for den arktiske regionen i Copernicus. Han har også bidratt til flere regionale havvarslingssystemer for Sør-Kinahavet og Agulhas-regionen.

  • Dataassimilering
  • Klima
  • Varslinger