Klimadynamikk og -prediksjons­­gruppen

Forskningsgruppen utarbeider varsler for klimaet i de kommende månedene og årene, og scenarier for hvordan klimaet vil bli hundre år frem i tid. Målet er å tilby klimatjenester på høyest mulig nivå til ulike interessenter i samfunnet.

Gruppen har kompetanse på klimaforskning, med vekt på variasjoner og endringer i klima, forutsigbarhet i klimasystemet, og konsekvenser av klimaendringene. For å gi pålitelig informasjon utvikles og benyttes forskjellige analyseverktøy og produkter. Flere av disse er tilgjengelige til bruk for både fagfolk og andre interessenter.

Det forskes på mekanismer som fører til endringer i klimaet og hvordan disse kan forutsies gjennom bruk av klimamodeller. Endringer kan skyldes både naturlige prosesser og menneskelige aktiviteter, og det forskes også på å kunne skille mellom disse årsakene. I tillegg belyses hvordan prosesser i nordområder, for eksempel reduksjon av i sjøis i nordområdene, påvirker klimaet i andre områder av verden.

Verktøyet som benyttes til å forutsi klimaet i fremtiden, både på kortere og lengre sikt, er forskjellige typer klimamodeller. For å gjøre klimaprediksjoner så presise som mulig, forskes det på unøyaktigheter i modellene, slik at disse kan reduseres. Gruppens varsler blir benyttet i flere klimatjenester både i Norge og internasjonalt. Varslene benyttes også som bidrag til globale klimarapporter. Det produseres også reanalyser av klimaet langt tilbake i tid, noe som gir mer kunnskap om naturlige klimavariasjoner.