Lasse H. Pettersson

forskningskoordinator, seniorforsker

Lasse H. Pettersson er fysisk oseanograf med utdanning fra Universitetene i Oslo og Bergen.

Petterssons forskningsinteresser er studier og overvåking av marine økosystemer, skadelig algeoppblomstring og vannkvalitet i arktiske og tempererte hav- og kystvann. Han har lang erfaring med forskning og anvendelse av satellittjordobservasjonsdata for hav- og sjøisstudier med fokus på miljø og klima, som dekker bruksområder fra overvåking av skadelige algeoppblomstringer, havisnavigering, til luftforurensning i byer.

  • Informasjon om utlysninger
  • Myndighets- og bransjekontakt
  • Overordnet rapportering om forskningsaktiviteter
  • Forskningsfaglig kvalitetssikring
  • Eksportkontrollregelverk
  • Internasjonalt samarbeid, inkl. de internasjonale Nansensentrene
  • Hav
  • Satellittmålinger
  • Økosystem