Anton Korosov

seniorforsker

Anton Korosov er en fysisk oseanograf og tok sin doktorgrad ved Russian State Meteorological University, St. Petersburg (Russland) i 2007.

Korosov  forsker på bevegelser i havisen og hva som påvirker disse, ved hjelp av fjernmålingsdata og modellering. Sjøisovervåking og prognoser er nødvendig både for sikker navigasjonen i Arktis og for klimaforskning. Korosov utvikler nye metoder for synergistisk prosessering av satellittdata fra ulike instrumenter som passive mikrobølgeradiometre, syntetiske blenderradarer og høydemålere. Han har spisskompetanse  på maskinlæring og bruker kompetansen på bildebehandling og analyser av hvor informativ data er, og til å forbedre modeller. Han bidrar til utviklingen av neXtSIM og undersøker metoder for assimilering av havisdeformasjon. Hans favorittprogrammeringsspråk er Python, og han bidrar kontinuerlig  til integrering og distribusjonsaktiviteter ved Nansensenteret ved bruk av GitHub og Docker.

  • Maskinlæring
  • Satellittmålinger
  • Sjøis