Dataprodukter fra rigger og bøyer

Forholdene i havet og sjøisen påvirker utviklingen av klima- og miljøforhold. Observasjoner av forholdene i hav og sjøis kan innhentes via måleinstrumenter ombord på båter, montert på rigger i havet, og på overflatebøyer som driver fritt i isen eller i havet.

Observasjonene gir informasjon om havtemperatur, lyder i havet, lufttemperatur, salt- og oksygeninnhold i havet, vind, havstrømmer, og om isdrift og istykkelse.

Havforskere analyserer disse såkalte in situ-målingene for å registrere endringer og forstå sammenhenger mellom luft, hav og sjøis. Kunnskapen brukes videre til å evaluere og utvikle modeller. Observasjoner brukes til forbedring av  modellberegningene ved hjelp av dataassimilering. Denne prosessen forbedrer kvaliteten på varslene.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Hanne Sagen.

Datasett

For tilgang til observasjonsdata fra tokt i nordlige havområder, gå til integrated Arctic Observation Systems

Datasett

For tilgang til observasjonsdata fra tokt i nordlige havområder, gå til Norsk Marint Data Senter