Digitale tvillinger

Virtuelle representasjoner av virkeligheten er svært nyttige innen en rekke ulike fagområder. Dataprogrammer kan overvåke og simulere hvordan tilstanden i havet endrer seg over tid, ved å kombinere observasjoner fra ulike instrumenter, med analyse og modellverktøy. Slik vil man kunne simulere hvordan bølger og strøm påvirker vindmøller, plattformer eller andre strukturer i havet.

Vår kompetanse innen klima og miljø, hav og sjøis, og utvikling av forskjellige analysemetoder og -verktøy, bidrar til å understøtte kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser.

Systemer som sammenstiller observasjoner med analyseverktøy og modeller, som overvåker og simulerer tilstanden til klima og miljø, og til menneskeskapte objekter som opererer der, kalles digitale tvillinger. Sammen med visualisering i form av kart, animasjoner og grafer, kan brukere overvåke endringer i havmiljøet og analysere effektene av ulike påvirkninger på f.eks. skip og flytende vindturbiner.

Vi har kompetanse på tilrettelegging av data for integrasjon i digitale tvillinger, både data som forvaltes av oss og data fra andre kilder. Dette kan gjøres gjennom utvikling av tjenester med standard grensesnitt som leverer dataene på ønsket format. Videre har vi kompetanse på tilpasning av verktøy for analyse og modellering f.eks. ved å bygge dem inn som komponenter i den digitale tvillingen. Vi utvikler metoder for å beregne posisjonen til f.eks. glidere og drivende bøyer under is. annet Gjennom bruk av TOPAZ-systemet finner vi det best mulige oppsettet av observasjonssystemer i havet. Dermed kan vi med vår tverrfaglige kunnskap bidra til utvikling av digitale tvillinger for havet.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Laurent Bertino.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Mercator Ocean International
Prosjektleder ved Nansensenteret: Laurent Bertino