Foto: Jeffry Surianto, Pexels
Foto: Jeffry Surianto, Pexels

Nytt forsknings­samarbeid skal hjelpe India i møte med klima­utfordringene

Som verdens mest folkerike land er India svært sårbart for klimaendringer, spesielt langs kysten. Et nytt forskningsprosjekt ledet av Nansensenteret skal utvikle kunnskap for myndigheter og samfunnsaktører som arbeider med klimatilpasning.

I India bor det 1.43 milliarder mennesker, nesten 18% av verdens befolkning. Mange av disse merker allerede effektene klimaendringene medfører. Den sørlige delen av India er spesielt utsatt: Havnivåendringer og bølger er forventet å føre til mer erosjon og vansker for økosystemet, mangrover og sjøgress kommer sannsynligvis til å lide og skadelige algeoppblomstringer kan bli hyppigere. Kystsamfunnene er dermed svært sårbare og enhver form for støtte til å håndtere fremtidige klimaeffekter er viktig for å minske fremtidige skader.

Nansensenteret har et langvarig og godt samarbeid med India. I fjor hadde vi besøk av den indiske ministeren for geovitenskap: Han deltok i diskusjoner om fremtidig bilateralt samarbeid med søkelys på hav-, polar- og klimaforskning. Mye av vårt samarbeid med India skjer gjennom forskningssenteret Nansen Environmental Research Centre India. (NERCI) Senteret ligger i Kerala-regionen i det sørvestlige India. Klimaeffekter på kysten av Kerala er sentralt i et nytt forskningsprosjekt ledet av Roshin P. Raj ved Nansensenteret: C3-eKerala, som står for «Climate change impact on the marine coastal ecosystem of Kerala».

Raj og samarbeidspartnerne i prosjektet skal finne ut hvordan havnivåstigning og bølger kommer til å påvirke Keralas kystlinje og økosystem langs kysten. Deres forskning blir viktig for arbeidet med å utvikle egnede klimatilpasningstiltak. Forskerne planlegger å utarbeide prognoser for hvordan kystlinjen vil endres hvert år inntil 2050, et interaktiv kart for å støtte sjøgress-rehabilitasjon, og sjansene for skadelige algeoppblomstringer langs kysten. Dette skjer gjennom tverrfaglig bruk av fjernmålingsdata, in-situ data, modellering og maskinlæring.

Prosjektleder Roshin P. Raj om prosjektet: «C3-eKerala har som mål å samle alle interessenter for å bedre forstå klimaendringenes innvirkning på det marine kystøkosystemet i Kerala og forbedre tilpasningsplaner og kapasitet til å respondere effektivt på klimarisiko. Vi er begeistret over å ha startet dette avgjørende prosjektet og håper at resultatene våre vil utgjøre en forskjell for kystsamfunnene i Kerala.»

C3-eKerala-prosjektet

I prosjektet «Climate change impact on the marine coastal ecosystem of Kerala» undersøker forskere fra Nansensenteret og India hvordan klimaendringene, gjennom havnivåstigning og bølger, påvirker kystene og økosystemene langs kysten i delstaten Kerala i India. De vil finne ut mer om endringene så myndigheter og samfunnsaktører bedre kan planlegge klimatilpasningstiltak. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og løper inntil 2028. Nansensenterets partnerne i prosjektet er Universitetet i Bergen, NORCE, 7Analytics, NERCI, Foundation for Development Action, og Kerala State Disaster Management Authority.

Hva er NERCI?

Forskningssenteret heter Nansen Environmental Research Centre India og ble etablert i 1999 i Kochi, Kerala, India. NERCI ble etablert som et ikke-kommersielt og akkreditert forskningsselskap, med Nansensenteret og lokale indiske senter-ansatte som aksjonærer. Senteret har fokus på studier av klima og marine økosystem i det sørlige Asia.