Julien Brajard

seniorforsker

Julien Brajard tok sin doktorgrad i fjernmåling og invers metode ved Université Pierre-et-Marie-Curie (nå Sorbonne University), Frankrike i 2007.

For å forbedre nøyaktigheten av klimaprognoser utvikler Brajard innovative tilnærminger som kombinerer dataassimilering og maskinlæring. Ved bruk av data, særlig fra satellitter, arbeider han med korrigering av feil i klimamodeller for å oppnå mer pålitelige prediksjoner av sentrale klimavariabler. Forskningen har potensiale til å forbedre forståelsen av klimaendringer i sårbare områder som marine økosystemer og den arktiske havis. Effektene av disse endringene vil da også bli enklere å forutse.

  • Dataassimilering
  • Maskinlæring
  • Varslinger