Annette Samuelsen

forskningsleder, seniorforsker

Annette Samuelsen leder Havmodelleringsgruppen ved Nansensenteret. Hun er også den norske ko-direktøren ved Nansen-Tutu Centre for Marine Environmental Research i Sør-Afrika. Hun har doktorgrad i fysisk oseanografi fra Florida State University, USA i 2005. Tema for doktorgraden var interaksjon mellom vind, havstrømmer og alger i Stillehavet utenfor sentral Amerika.

Samuelsen er opptatt av interaksjon mellom fysiske og biologiske prosesser i havet. Hun bruker koblete fysisk-biogeokjemiske havmodeller for å studere disse interaksjonene. Gjennom årene har hun vært med å bygge opp aktiviteten innen operasjonell oseanografi med spesielt fokus på utvikling av biogeokjemiske modeller for bruk i operasjonelle systemer.

  • Hav
  • Modellering
  • Økosystem