Photo: Jonathan W. Rheinlænder
Photo: Jonathan W. Rheinlænder

Vil et tynnere isdekke føre til økt oppbryting av is i Arktis?

I løpet av de siste to tiårene har sjøisdekket i Beauforthavet i Arktis endret seg mye. Tidligere var det hovedsakelig tykk og gammel is som ikke var særlig bevegelig. I dag er det hovedsakelig sesongbasert: Mesteparten av isen dannes om vinteren og smelter om sommeren.

Denne markante trenden i Beaufort-regionen har betydning for utviklingen av det arktiske sjøisdekket, som igjen påvirker det regionale og globale klimaet. Forskere fra Nansensenteret har brukt sjøismodellen neXtSIM til å undersøke hvordan disse endringene henger sammen med store hendelser der sjøisdekket sprekker opp.

Ideen bak den nylig publiserte studien var inspirert av en vitenskapelig workshop som ble holdt i fjor ved Woods Hole Oceanographic Institution i USA. «Hensikten med workshopen var å samle forskere for å diskutere og dele kunnskap om Beauforthavet og identifisere viktige kunnskapshull», sier Jonathan W. Rheinlænder, hovedforfatter av studien. «Et stort kunnskapshull er hvordan overgangen til et tynnere og yngre isdekke påvirker sjøisens oppbrytning i vintermånedene, og hvordan dette påvirker sjøisen i regionen. Dette inspirerte oss til å bruke sjøismodellen neXtSIM til å studere sammenhengen mellom tynnere sjøis og isoppløsning i Beaufort-regionen de siste 20 årene.»

Rheinlænder og hans kolleger ved Nansensenteret oppdaget at det observerte skiftet til tynnere og yngre sjøis går hånd i hånd med en økning i antall hendelser og flere åpninger i vinterisen. Dette har en negativ innvirkning på ismengden i Beauforthavet. Tidligere ble det antatt at hendelser der isen sprekker opp over store områder om vinteren hadde en positiv innvirkning på det regionale isvolumet ved at det ble dannet mer ny is i åpningene i isdekket. Selv om dette fortsatt er tilfelle, tyder funnene nå på at oppbrytningshendelser også fører til at en betydelig mengde sjøis transporteres ut av regionen, noe som fører til et nettotap av is i forhold til det som fylles på ved ny isdannelse. Dette resulterer i et tynnere og svakere sjøisdekke på slutten av vinteren. Når smeltesesongen starter med et tynnere og svakere isdekke, kan det føre til tidligere oppbryting om våren og økt smelting i løpet av sommeren, noe som kan bidra til raskere istap i Beauforthavet.

Hvorfor er dette viktig, undrer du deg? Klimaendringene påvirker hele kloden, og spesielt den arktiske regionen. Samtidig kan endringer i det arktiske sjøisdekket i sin tur påvirke det regionale og globale klimaet. Derfor ønsker vi å kunne forutsi hva som vil skje med sjøisen i Arktis så nøyaktig som mulig. Å kunne representere sjøisens oppbryting i klimamodeller er et viktig skritt i retning mot bedre klimavarsler, noe som vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere og begrense klimaendringene på en effektiv måte.

Beauforthavet og sjøis

Beauforthavet ligger i Arktis, nord for Alaska og den nordvestlige delen av Canada og sør for det sentrale Polhavet. Før årtusenskiftet var sjøisdekket dominert av tykk flerårsis, mens det i dag er mye tynnere og hovedsakelig består av ung is. Dette sesongavhengige isdekket er svakere og derfor lettere å bryte i stykker.

Vår sjøismodell neXtSIM

Et banebrytende arbeid på Nansensenteret er utviklingen av en unik sjøismodell kalt neXtSIM, som gjenskaper prosesser som dannelse av råker og såkalte skrugarder i isen. Modellen brukes både i operasjonelle tjenester og til mer tradisjonell forskning. Les mer her.

Publikasjon

Journal of Geophysical Research: Oceans

“Breaking the Ice: Exploring the Changing Dynamics of Winter Breakup Events in the Beaufort Sea”