Visualisering av forskningsdata

Forskningsdata kan være vanskelig å forstå fordi de er komplekse, og ofte inneholder spesielle typer målinger og faguttrykk beregnet på eksperter. Derfor er det viktig å formidle disse på en måte som er tilpasset forskjellige mottaker-grupper.

Vi bruker digitale teknologier som geografiske informasjonssystemer (GIS), historiefortelling og videoer til å presentere forskningen vår på en lettfattelig måte. De fleste datasettene vi bruker i forskning er såkalte geografiske/geofysiske data, som beskriver tilstand eller varsler for et gitt område, for et tidspunkt eller periode. Bruk av GIS for dynamisk visualisering på kart er derfor godt egnet til å formidle denne typen data. Her kan det bygges inn komponenter for å hente inn data fra ulike kilder, og for å prosessere, analysere og presentere disse.

I tillegg til kartframstillinger, kan annen informasjon og kunnskap formidles til forskere, brukere i offentlig og privat sektor, og samfunnet for øvrig gjennom historiefortelling og andre multimedia-former. Dette kan gjøres gjennom interaktive nettsider der korte og konsise tekster forklarer og utdyper forskningsresultater og hvordan disse kan anvendes. Slike nettsider kan også inneholde animasjoner eller videoer som formidler forskning, produkter og tjenester som utføres i våre prosjekter.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Torill Hamre.

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Torill Hamre
Oppdragsgiver: Europakommisjonen
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Hanne Sagen