Dataprodukter fra satellitter

Vi utvikler avanserte metoder og verktøy som henter ut ny informasjon fra satellittobservasjoner, og som sammenstiller og visualiserer resultatene. Produktene kan gi informasjon om havstrømmer, havoverflatetemperatur og havnivå, samt sjøismengde og -type.

Ved hjelp av radarmålinger fra satellitter (Synthetic Aperture Radar – SAR) beregner vi havoverflatestrømmers retning og hastighet.

Ved hjelp av algoritmer og maskinlæring beregner vi tilstandsendringer i sjøisdekket, basert på historiske satellittdata innhentet de siste 45 årene.

Vi har utviklet en portal for visualisering, sammenstilling og analyse av hav- og sjøisdata, basert på satellittinformasjon og andre datakilder som direkte målinger og modellberegninger. Portalen er et redskap for innhenting av informasjon fra observasjonsdata, til nytte for forskere og andre interessenter.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Antonio Bonaduce.

Datasett

For tilgang til observasjonsdata som viser havoverflatestrømmer i Agulhas-regionen, gå til World Ocean Circulation

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler som viser høyoppløselig sjøis-konsentrasjon og -type i Polhavet, gå til Copernicus

Datasett

For tilgang til visualiserte beregninger som viser sjøisdekke og konsentrasjoner, gå til Iceobs