Sesongvarsel

Sesongvarsling er et relativt nytt forskningsfelt, som skal møte et økende forvaltnings- og samfunnsbehov for relevante, avanserte og anvendbare varsler for lengre perioder enn ordinære værvarsler.

Nansensenteret har hatt en sentral rolle i utviklingen av «Den norske klimavarslingsmodellen NorCPM». Modellen kan produsere simuleringer av både fortidig og fremtidig klima, herunder sesongvarsler som gjelder noen måneder frem i tid. Varslene produseres ved å tilføre modellen store mengder måledata.

Gjennom sammenligning av resultatene, finner vi klimatrender, for eksempel om kommende periode vil bli våtere eller kaldere enn normalt. Slike trender er ofte forårsaket av langsomme endringer i havet, i atmosfæren eller på land.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder François Counillon.

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler av klimaet noen uker og måneder frem i tid, gå til NorCPM seasonal forecast

Datasett

For tilgang til visualiserte varsler av klimaet noen uker og måneder frem i tid, gå til Sesongvarslene fra Climate Futures