Samspill mellom luft, hav og is

Sjøisen i Arktis fungerer som et isolerende dekke mellom den kalde luften over isen, og det relativt varme vannet under isen. Når isen sprekker opp, vil luften over havet varmes opp og vannet i havet kjøles ned. Samspillet mellom luft, hav og is påvirker vær, klima og liv både under og over sjøoverflaten.

Luften over Polhavet er svært tørr og kald, helt ned til -40°C om vinteren. Sjøtemperaturen under isen er derimot «bare» -2°C. De to miljøene, luft og hav, er veldig forskjellige, og isen fungerer som et skille mellom de to. Men isen ligger ikke fast, som et lokk. Den beveger på seg, og blir kontinuerlig dyttet på og dratt i av vind, havstrømmer og bølger. Dette fører til at isen sprekker opp eller blir presset sammen. Stormer som kommer inn over Polhavet vil ha stor påvirkning på denne dynamikken. Når kald og tørr luft blir utsatt for relativt varmt vann i en råk i isen, vil luften raskt varmes opp og tilføres fuktighet ved at vann fordamper. Dette påvirker vind og nedbør. Om våren vil åpninger i isen slippe ned lys som gir grobunn for algevekst og et yrende dyreliv. Vi benytter satellittbilder med høy oppløsning i kombinasjon med sjøismodellen «neXtSIM» til å se på samspillet mellom luft, hav og is, og hvordan disse prosessene påvirker miljø og klima.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder Einar Ólason.

Nyheter og aktuelt

Produkter og tjenester

Prosjekt

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Richard Davy
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Schmidt Futures
Prosjekteier: French National Centre for Scientific Research
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason
Oppdragsgiver: Europeiske fellesprogrammer (JPI)
Prosjekteier: Nansensenteret
Prosjektleder ved Nansensenteret: Einar Ólason