Richard Davy

seniorforsker

Richard Davy er en klimatolog. Han tok sin doktorgrad i fysikk fra York University, Canada i 2009 med fokus på det atmosfæriske grenselaget og vannsyklusen til Mars gjennom arbeidet med NASA Phoenix-oppdraget. Han laget modeller og brukte observasjoner fra Phoenix-landeren for å demonstrere at det snør på Mars.

Davy har omfattende kunnskap om klimaprosesser knyttet til grenselagmeteorologi og samspillet mellom hav, havis og atmosfære. Grenselaget er det nederste nivået i atmosfæren som strekker seg fra bakken opp til noen få kilometer i luften. Siden dette er den delen av atmosfæren vi alle lever og puster i hver dag, er det avgjørende å forstå prosessen som styrer forholdene i grenselaget. Arbeidet hans har vist hvordan grenselagsprosesser bestemmer styrken av klimaoppvarming og -variasjon samt luftforurensning.

  • Klima