Guillaume Boutin

forsker

Guillaume Boutin er en fysisk oseanograf. Han oppnådde sin doktorgrad ved University of Western Brittany i Brest, Frankrike i 2018.

Boutin forsker på sjøis i interaksjon med havet, som oftest i den marginale issonen i overgangen mellom drivis og åpent hav. I løpet av sin doktorgrad jobbet han med modellering av interaksjoner mellom bølger og sjøis.

Favorittspørsmålene hans er: Hva skjer når isen brytes i små flak (vanligvis av bølger)? Hvor viktig er små-skala sjøisdynamikk (f.eks. småsprekker i havisen) for samspillet mellom hav, sjøis og atmosfære? Han er optimistisk på at han vil kunne gi svar på disse spørsmålene i nær fremtid!

Ved Nansensenteret er han nå en del av utviklingsteamet for sjøismodellen neXtSIM (next-generation sea ice model). For å undersøke hvordan sjøis interagerer med havet på en mest mulig realistisk måte, har han koblet neXtSIM med en havmodell og en bølgemodell (NEMO og WAVEWATCH III).

  • Hav
  • Modellering
  • Sjøis